Teatr Wielki – Opera Narodowa

usługi społeczne i inne szczególne usługi - ogłoszenia - Teatr Wielki – Opera Narodowa

„Świadczenie usług hotelowych dla artystów i realizatorów gościnnych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej przez okres 12 miesięcy”, sprawa ZP.260. 2.2020.

„Świadczenie usług hotelowych związanych z zakwaterowaniem zespołów biorących udział w XI Dniach Sztuki Tańca w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej”, Sprawa nr ZP.260.16.2019

Świadczenie usługi wynajmu umeblowanych miejsc noclegowych dla artystów i realizatorów gościnnych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, sprawa ZP.260.9.2019

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej”, sprawa ZP.260.8.2019

„Świadczenie przez okres dwunastu miesięcy usług polegających na zapewnieniu dostępu do zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym”, sprawa ZP.260.7.2019

Świadczenie usługi wynajmu umeblowanych miejsc noclegowych dla artystów i realizatorów gościnnych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, sprawa ZP.260.6.2019

Świadczenie usług hotelowych dla artystów i realizatorów gościnnych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz Jury i gości honorowych X Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki, sprawa nr ZP.260.25.2018

Świadczenie usług hotelowych związanych z zakwaterowaniem Orkiestry Opera Galante z Włoch oraz Chóru Opery Podlaskiej, w związku z Inauguracją Roku Moniuszkowskiego w dniu 05.01.2019 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, sprawa ZP.260. 24.2018.

Świadczenie usług hotelowych związanych z zakwaterowaniem artystów muzyków London Symphony Orchestra, w związku z koncertem gościnnym w dniu 15.01.2019 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, sprawa ZP.260. 21.2018.

Świadczenie usługi wynajmu umeblowanych miejsc noclegowych dla artystów i realizatorów gościnnych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, sprawa ZP.260. 14.2018

Świadczenie usług hotelowych dla artystów i realizatorów gościnnych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej sprawa ZP.260.28.2017

Świadczenie usług hotelowych związanych z zakwaterowaniem zespołów biorących udział w IX Dniach Sztuki Tańca w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej sprawa ZP.260.23.2017

Świadczenie usługi wynajmu umeblowanych miejsc noclegowych dla artystów i realizatorów gościnnych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej przez okres 12 miesięcy.Sprawa ZP.260.19.2017

Świadczenie przez okres dwunastu miesięcy usług polegających na zapewnieniu dostępu do zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym. Sprawa ZP.260.4.2017

Świadczenie usług hotelowych związanych z zakwaterowaniem zespołu Sasha Waltz & Guests, w związku z występem gościnnym w dniach 21 - 23.04.2017 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej ZP.260.5.2017.

Świadczenie usług hotelowych związanych z zakwaterowaniem zespołu Sasha Waltz & Guests, w związku z występem gościnnym w dniach 21 - 23.04.2017 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej ZP.260.3.2017

Świadczenie usług hotelowych dla artystów i realizatorów gościnnych oraz innych gości Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Sprawa ZP.260.27.2016

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Sprawa ZP.260.22.2016

Świadczenie usługi wynajmu umeblowanych miejsc noclegowych dla artystów i realizatorów gościnnych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej przez okres 12 miesięcy, Sprawa ZP.260.19.2016