Teatr Wielki – Opera Narodowa

Ogłoszenia - Teatr Wielki – Opera Narodowa

Wstępne konsultacje rynkowe przygotowanie do postępowania na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej” – sprawa nr ZP.260.5.2024

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:

http://teatrwielki.pl/dzialalnosc/ogloszenia/

Przetarg publiczny Nr 1/2018 dotyczący sprzedaży służbowego samochodu ciężarowego do 3,5 t marki Renault, model Master o numerze rejestracyjnym WI 7009A