Teatr Wielki – Opera Narodowa

Skargi i wnioski - Teatr Wielki – Opera Narodowa

SKARGI I WNIOSKI

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbywa się zgodnie z przepisami:

  • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.),
  • zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN, poz.81),
  • zarządzenia nr 9 Dyrektora Teatru Wielkiego - Opery Narodowej z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania ze skargami i wnioskami w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. 

Interesanci w sprawach skarg i wniosków są przyjmowani w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Teatru Wielkiego - Opery Narodowej:
1) pisemnie na adres Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa;
2) pocztą elektroniczną na adres: doik@teatrwielki.pl;
3) ustnie do protokołu.