Teatr Wielki – Opera Narodowa

Dane Techniczne Teatru - Teatr Wielki – Opera Narodowa

Dane Techniczne Teatru Wielkiego Opery Narodowej

Kubatura: około 500 tys. m3
Powierzchnia zabudowy: około 2 ha
Powierzchnia użytkowa: około 90 tys. m2
Wysokość wieży scenicznej: 48 m
Długość elewacji frontowej: 169 m
Powierzchnia sceny głównej z proscenium: około 1150 m2
Powierzchnia sceny z kieszeniami bocznymi i tylną: 2500 m2
Szerokość sceny: 36,5 m
Głębokość z proscenium: 57,6 m
Wysokość do stropu technicznego: 34,4 m
Zagłębienie podscenia: 12,3 m
Szerokość otworu sceny: 17,4 m
Wysokość otworu sceny: 9,8 m
Wysokość zascenia: 24,2 m
Wysokość kieszeni bocznych: 10,5 m