Teatr Wielki – Opera Narodowa

Statut - Teatr Wielki – Opera Narodowa

STATUT TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej wraz z ząłacznikiem do zarządzenia zawierającym statut.