Teatr Wielki – Opera Narodowa

Teatr Wielki – Opera Narodowa - Statut

STATUT TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej wraz z ząłacznikiem do zarządzenia zawierającym statut.