Teatr Wielki – Opera Narodowa

Finansowanie działalności - Teatr Wielki – Opera Narodowa

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje Teatrowi Wielkiemu – Operze Narodowej ze środków budżetowych coroczne dotacje celowe na działalność statutową.

Poza dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Teatr Wielki – Opera Narodowa otrzymuje środki finansowe pochodzące ze sprzedaży biletów wstępu na spektakle, działalności dodatkowej odpłatnej z zakresie wytwórczym, usługowym i handlowym, środki z tytułu umów sponsorskich lub darowizn i z tytułu uczestnictwa w tournée zagranicznych.