Teatr Wielki – Opera Narodowa

Działalność kulturalna - ogłoszenia-archiwum 2022 - Teatr Wielki – Opera Narodowa

Udostępnianie materiałów nutowych do utworów muzycznych wystawianych/wykonywanych przez Teatr Wielki - Operę Narodową, sprawa nr IMOPA/10/10/2022

Usługa artystycznego wykonania kostiumów do spektaklu „Peter Grimes” według projektów kostiumografa Marka Adamskiego sprawa – PSI/37/09/2022

Usługa artystycznego wykonania mundurów historycznych do spektaklu operowego ,,Moc Przeznaczenia”, sprawa nr PŚI/38/08/2022

Usługa produkcji i realizacji widowiska muzycznego Głosy Gór w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Sprawa – IMOPA/18/08/2022

Usługa wykonania, cięcia i druku kulis i paldamentów dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. sprawa – PSI/19/08/2022

Usługa wykonania elementów scenografii do spektaklu premierowego Moc Przeznaczenia. Sprawa – PSI/15/08/2022

Przygotowanie projektów kostiumów wraz z osobistym nadzorem nad realizacją projektów do spektaklu operowego G. Verdiego „Moc Przeznaczenia” w reżyserii M. Trelińskiego, będącego koprodukcją z Metropolitan Opera w Nowym Jorku (…), sprawa nr KPP/3/04/2022

Usługa wykonania konstrukcji obiektów „Uglicz/Fiodor”, „Ściany boczne” oraz „Oko Pimena” do spektaklu operowego Borys Godunow. sprawa – PSI/29/02/2022

Usługa wykonania elementu scenografii do spektaklu Borys Godunow wraz z jego dostawą i montażem w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. sprawa – PSI/18/01/2022