Działalność kulturalna - ogłoszenia-archiwum 2022 - Teatr Wielki – Opera Narodowa

„Nabycie od Stiftung Oper in Berlin – Komische Oper Berlin licencji na wystawianie Czarodziejskiego fletu”. sprawa – IMOPA/02/12/2022.

„Organizacja zdjęć filmowych realizowanych na potrzeby projekcji video do sp. „Moc Przeznaczenia” w reż. M. Trelińskiego”. sprawa – KPP/01/12/2022.

Zakup systemu platformy jezdnej HOAC do spektaklu premierowego „Peter Grimes” Benjamina Brittena, sprawa nr EL/17/11/2022.

Wykonanie partii Markiza di Calatrava/Padre Guardiano przez Tomasza Koniecznego w produkcji operowej Moc przeznaczenia Giuseppe Verdiego, sprawa – IMOPA/09/11/2022.

Usługa wykonania elementów scenografii do sp. premierowego „Peter Grimes” autorstwa scenografa Borisa Kudlicki sprawa – PSI/23/10/2022

Udostępnianie materiałów nutowych do utworów muzycznych wystawianych/wykonywanych przez Teatr Wielki - Operę Narodową, sprawa nr IMOPA/10/10/2022

Usługa artystycznego wykonania kostiumów do spektaklu „Peter Grimes” według projektów kostiumografa Marka Adamskiego sprawa – PSI/37/09/2022

Usługa artystycznego wykonania mundurów historycznych do spektaklu operowego ,,Moc Przeznaczenia”, sprawa nr PŚI/38/08/2022

Usługa produkcji i realizacji widowiska muzycznego Głosy Gór w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Sprawa – IMOPA/18/08/2022

Usługa wykonania, cięcia i druku kulis i paldamentów dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. sprawa – PSI/19/08/2022

Usługa wykonania elementów scenografii do spektaklu premierowego Moc Przeznaczenia. Sprawa – PSI/15/08/2022

Przygotowanie projektów kostiumów wraz z osobistym nadzorem nad realizacją projektów do spektaklu operowego G. Verdiego „Moc Przeznaczenia” w reżyserii M. Trelińskiego, będącego koprodukcją z Metropolitan Opera w Nowym Jorku (…), sprawa nr KPP/3/04/2022

Usługa wykonania konstrukcji obiektów „Uglicz/Fiodor”, „Ściany boczne” oraz „Oko Pimena” do spektaklu operowego Borys Godunow. sprawa – PSI/29/02/2022

Usługa wykonania elementu scenografii do spektaklu Borys Godunow wraz z jego dostawą i montażem w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. sprawa – PSI/18/01/2022