Teatr Wielki – Opera Narodowa

Świadczenie usług hotelowych dla artystów i realizatorów gościnnych oraz innych gości Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Sprawa ZP.260. 27.2016

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Sprawa ZP.260. 22.2016

Świadczenie usługi wynajmu umeblowanych miejsc noclegowych dla artystów i realizatorów gościnnych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej przez okres 12 miesięcy, Sprawa ZP.260.19.2016