Teatr Wielki – Opera Narodowa

Koprodukcja z The Théâtre Royal de la Monnaie w celu wystawienia w TW-ON przedstawienia La Gioconda autorstwa Amilcare Ponchiellego sprawa – IMOPA/60/01/2019

Skomponowanie utworu muzycznego pod tytułem Moniuszko à Paris do libretta autorstwa Krystiana Lady ” sprawa – IMOPA/42/01/2019.

Koprodukcja spektaklu opery „Billy Budd” B. Brittena” sprawa – IMOPA/22/01/2019

Występy artysty w charakterze dyrygenta w spektaklach opery Rigoletto – Giuseppe Verdi, sprawa nr IMOPA/6/12/2018

Usługa wykonania elementu scenografii do spektaklu premierowego TOSCA wraz z jego dostawą i montażem w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, sprawa nr PSI/28/12/2018

Występy artysty w charakterze dyrygenta w operze Oniegin P. Czajkowskiego , sprawa- IMOPA/23/11/2018

Wykonanie partii orkiestrowej podczas Koncertu Inaugurującego Rok Moniuszkowski w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Sprawa - IMOPA 28/10/2018

Udostępnianie materiałów nutowych do utworów muzycznych wystawianych/wykonywanych przez Teatr Wielki -Operę Narodową sprawa – IMOPA/05/10/2018

Występy artysty w charakterze dyrygenta w Gali baletowej i spektaklach baletu Śpiąca Królewna - P. Czajkowskiego, sprawa - IMOPA 15/10/2018

Dostawa profili systemowych ITEM do montażu elementów scenografii do spektaklu premierowego „KRÓL ROGER” Karola Szymanowskiego, sprawa nr PSI/21/10/2018

Występ gościnny London Symphony Orchestra w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej , sprawa nr IMOPA/31/07/2018

Nabycie licencji na wystawienie spektaklu operowego „Czarodziejski flet” W.A. Mozarta, sprawa nr IMOPA/24/7/2018

Występy artysty w charakterze dyrygenta w operze Tosca G. Pucciniego, sprawa - IMOPA/ 12/06/2018

Usługa artystycznego wykonania elementu scenografii w ramach produkcji spektaklu premierowego Carmen – G. Bizeta, sprawa nr PSI/ 30/03/2018

Wykonanie elementu scenografii- układ napędowy i sterujący do spektaklu „Ognisty anioł” S. Prokofiewa na podstawie projektu artysty scenografa Borisa Kudlicki, sprawa - EL/06/02/2018

Usługa artystycznego wykonania elementów scenografii w ramach produkcji spektaklu premierowego Ognisty anioł – S. Prokofiewa, sprawa - PSI/ 13/02/2018

Dyrygowanie spektaklami Aidy G. Verdiego, sprawa IMOPA 26/12/2017

Usługa artystycznego wykonania stylowych kostiumów baletowych do spektaklu baletowego Dama kameliowa Fryderyk Chopin/ John Neumeier, sprawa PŚJ 06/12/2017

Wykonanie koncertu przez Londyńską Orkiestrę Symfoniczną, sprawa IMOPA/40/11/2017

Dostawa tkanin do spektaklu baletowego „Dama kameliowa” Fryderyk Chopin/John Neumeier sprawa PŚJ/39/11/2017

Transport drogą morską w kontenerach 40ʹ HC środków inscenizacji spektakli operowych „AIDA” i „ONIEGIN” dostawa „drzwi-drzwi” w relacji Warszawa - DUBAJ(ZEA) – Warszawa oraz dokonanie wszystkich formalności odpraw celnych, sprawa ZiT 05/10/2017

Prezentacja spektaklu baletowego Święto Wiosny- I. Strawińskiego, Krzesany W. Kilara na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, sprawa-PBN/03/10/2017

Wykonanie partii Don Jose w spektaklach CARMEN G. Bizeta, sprawa - IMOPA 43/09/2017

Udostępnianie materiałów nutowych do utworów muzycznych i udzielanie licencji do realizacji scenicznych w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w roku 2017/2018

Wykonanie partii Carmen w spektaklach Carmen G. Bizeta, sprawa IMOPA /25/09/2017

Występ w charakterze dyrygenta w spektaklach Carmen G.Bizeta, sprawa IMOPA /22/09/2017

Wykonanie roli Sarastro w spektaklach „Czarodziejski flet", sprawa IMOPA 19/06/2017

Prezentacja zespołu baletowego Dance Theatre of Harlem, sprawa IMOPA 13/07/2017

Przygotowanie choreografii i projektu reżyserii świateł do spektaklu „Dama kameliowa”, sprawa IMOPA 77/06/2017

Organizacja koncertu Głosy Gór podczas Międzynarodowej Wystawy EXPO 2017, sprawa IMOPA 1/7/2017

Dyrygowanie spektaklami opery Peleas i Melizanda C. Debussy’ego, sprawa IMOPA 10/06/2017

Udzielenie przez Jurgena Rose Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej licencji do korzystania ze scenografii (dekoracje i kostiumy) do spektaklu Dama Kameliowa, sprawa KPP/3/04/17

Wykonanie partii Tytusa w spektaklach opery „Łaskawości Tytusa” W.A. Mozarta, sprawa - IMOPA 37/03/2017

Wykonanie roli Renaty w spektaklach Ognistego anioła, sprawa IMPOA 26/3/2017

Wykonanie roli Ruprechta w spektaklach Ognistego anioła., sprawa IMPOA 25/3/2017

Występy artysty w tytułowej partii w operze "Oniegin" IMOPA 19/03/17

Wykonanie partii Melizandy w spektaklach Peleas i Melizanda C. Debussy’ego, sprawa IMOPA 19/01/2017

Wykonanie elementu scenografii – podstawy platformy obrotowej do spektaklu „Umarłe miasto” na podstawie projektu artysty scenografa Borisa Kudlički, sprawa EL/07/02/2017.

Dostawa tkanin do spektaklu baletowego „Jezioro Łabędzie” sprawa PŚI/22/01/2017